Vatten som rinner ner i avlopp
previous arrow
next arrow
Slider

Rørfornying

Rørinnforing eller rørrenovering er en måte å renovere eksisterende rørsystem for dag-/spillvann uten at man trenger å hogge og rive fram rørene for å siden bytte dem ut. Rørfornying er godt egnet i hele eiendommer samt i vertikale stammer, kjellere og kjellerledninger samt serviceledninger.

Vi bruker godt utprøvde teknikker og materialer for å oppnå solide resultater, resultater som skal være bærekraftige over tid. Vi mener helt enkelt at det er viktig.

For å sikre at vi bruker de rette materialene og metoden, gjennomføres en granskning av tegninger, inspeksjon med kamera samt okular inspeksjon for å sikre at rørsystemet er tilgjengelig for renovering.

Sammen med kunden kan vi siden fastslå valg av metoder, da vi med fordel kan kombinere forskjellige metoder.

 

Fordeler med rørfornying

  • Tids- og kostnadseffektivt
  • Overflaten påvirkes ikke
  • Beboerne trenger ikke å flytte ut
  • Bærekraftig og miljøvennlig

Bytt det som må byttes, men riv så lite som mulig.

Utførelse

1.

Overflater rundt installasjonsstedet beskyttet med dekkpapp. Deretter skapes tilgang til systemet via demontering av vannlås, toaletter, sluk osv. Deretter renses og spyles rørsystemet rent. Til slutt kontrolleres rørene med inspeksjonskamera. Eventuelle skader dokumenteres og utbedres.

2.

Ved akutt og /eller begrenset skade på røret, kan punktreparasjon brukes.

3.

Metoder før relining i eiendom:

Alt. 1: Innforing med fleksibelt fôr, også kalt sokk eller lining.
Et fleksibelt fôr impregneres med plast i forbindelse med arbeidsplassen. Fôret vrenges siden inn i rørsystemet og settes under trykk. Etter herding åpnes alle tilkoblede grenledninger og grenforsterkning monteres ved behov.

Alt. 2: Innforing med sprøyting kalles også coating. Slanger føres ned i rørsystemet. Ved startpunktet starter rotasjonen med børste eller spraydyse, som da påfører plasten mot rørveggens innside samtidig som slangene dras ut av rørsystemet. Denne prosedyren gjentas normalt 2–4 ganger til kvalitetskravene oppnås.

4.

Etter at renoveringen er ferdig, kontrolleres og dokumenteres samtlige rørlengder med inspeksjonskamera. Gjenoppretting av demontert utstyr utføres og arbeidsområdet vaskes.

Til slutt overlates egenkontroll, drift og vedlikeholdsinstruksjoner til kunden.