Vatten som rinner ner i avlopp
DSCF3890
previous arrow
next arrow
Slider

Renovering av ventilation

Skapar ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla. Genom att täta ventilationskanalerna skapar man förutsättning för att kunna effektivt styra flöden. Relining av ventilationskanaler bidrar till energieffektivisering, förbättrat inomhusklimat och godkänd OVK. Metoden lämpar sig väl för imkanal och rökkanaler. Installationen är snabb och effektiv vilket är fördelaktigt för såväl kund som utförare. Resultatet är att man skapar en ny tät kanal med bibehållen kanalarea. Befintliga miljöer bibehålls och inga dyra ytrenoveringar krävs.

Ventilation och kamin inomhus

Fördelarna med kanaltätning

Minskat elbehov för fläktdrift
  • Insatsröret skapar en tät kanal detta garanterar hög flödeshastighet och bra drag.
  • Att täta kanalerna medför minskat medelflöde på aggregaten, elanvändningen för fläktarna minskar i motsvarande mån.
Förbättrad värmeåtervinning
  • Kanaltätning skapar en balans mellan från- och tilluftsflöden. Insatsrören är godkända att använda för både från- och tilluftssystem.
Ekonomisk besparing
  • Materialet är speciellt framtagna för att uppnå tillförlitlig och kostnadseffektiv relining av ventilationskanaler och imkanaler.
  • Renoveringen sker utan håltagningar eller annan åverkan på fastigheten samt utan större inverkan för de boende. Lösningen med våra produkter minskar tillkommande kostnader för återställande av befintliga miljöer.
Minskade värmeförluster
  • Vid kanaltätning minskar läckaget i ventilationskanalerna så att det blir knappt mätbart och värmeåtervinningssystemen (FTX) fungerar till fullo.
Förbättrat inomhusklimat
  • Tätning av ventilationskanalerna sparar energi och förbättrar inomhusklimatet för de boende.

Så här går det till

1.

Först inspekteras rök- eller ventilationskanalen med hjälp av kamera. Detta är ett viktig momentet för att säkerställa åtkomst till systemet, samt för att kontrollera att kanalen är fri från hinder.

2.

Montage av inmurningsstos/ventilationsdetalj.

3.

Det flexibla insatsröret av komposit förs in i rök- eller imkanalen med hjälp av rep. Därefter blåses det upp med luft så att det formar sig efter kanalens vägg.

4.

Insatsröret härdas sedan med ånga till ca 100° så att hartset polymeras. Ändar kapas bort och kanalen är färdig att använda.