Om selskapet

Historie

En søndag ettermiddag møttes noen venner for å gjøre noe så naturlig og ukomplisert som å lage mat over åpen ild. Da vi satt der og tenkte tilbake på vår mer enn 50 årige erfaring med å være entreprenører i rørfornying bransjen, stilte vi oss følgende spørsmål. Hva gjør vi i dag som kan vi kan gjøre litt bedre i morgen?

Lägereld som brinner i natten

RK Relining ble svaret på denne problemstillingen og det er gjennom RKR vi skal utføre verdiskapende arbeid for kunder, partnere, ansatte og samfunnet. Vi elsker helt enkelt rørfornying!

Vårt løfte til deg: Å jobbe med oss hos RK Relining er naturlig enkelt, like enkelt og ukomplisert som å møtes rundt bålet.

Grönt hjärta

Visjon

RK Relining tilbyr moderne leilighetseiere en miljøvennlig og verdiskapende renovasjon av avløpsrør og ventilasjonskanaler fra det første møtet.

Våre verdier

Våre verdier danner sammen grunnlaget for hvordan vi opptrer i alle situasjoner og leder oss som et kompass i den daglige driften

Våre søkeord

Engasjement

 • Er å stille spørsmål ved alt vi gjør i dag slik at vi kan gjøre det enda bedre i morgen.
 • Vi skal være stolte over alt vi gjør og utfører.
 • Vi er løsningsorienterte, handlekraftige og ukompliserte.
 • Vi er engasjert i våre kunder og partnere, og vi streber etter langsiktige relasjoner.

Respekt

 • Er at vi verdsetter og behandler mennesker likt.
 • Vi samarbeider, setter pris på andres meninger og stiller oss bak beslutninger som er tatt.
 • Vi er ærlige, oppriktige og lydhøre.
 • Er å tro på medarbeidernes vilje og evne til å gjøre en god jobb.

Holdbarhet

 • Er at vi har en bærekraftig utvikling som dekker dagens behov uten å true kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov.
 • Vi tenker langsiktig i alt vi foretar oss.
 • Vi skaper verdier for samfunnet og partnere.
 • Vi bruker ressursene våre på optimalt vis.

Glede

 • Alt vi gjør skal preges av positiv tenkning og oppførsel.
 • Glede er en aktiv tilnærming som vi er talsmenn for.
 • Vi velger glede gjennom positiv tolkning.
 • Vi skal ha sosialt fellesskap, ha det bra og ha det moro sammen.