Om företaget

Historia

En söndagseftermiddag träffades några vänner för att göra något så naturligt och okomplicerat som att laga mat över öppen eld. När vi satt där och tänkte tillbaka på vår mer än 50-åriga erfarenhet av att vara entreprenörer i reliningsbranschen så ställde vi oss följande fråga: Vad gör vi idag som vi kan göra lite bättre imorgon?

Lägereld som brinner i natten

RK Relining blev svaret på denna frågeställning och det är genom RKR som vi skall utföra värdeskapande arbete för Kunder, Partners, Anställda och Samhälle.

Vårt löfte till dig -Att jobba med oss på RK Relining är naturligt enkelt, lika enkelt och okomplicerat som att träffas runt en öppen eld.

Grönt hjärta

Vision och värderingar

RK Relining erbjuder moderna fastighetsägare en miljövänlig och värdeskapande renovering av avloppsrör och ventilationskanaler från första mötet.

Våra värderingar bildar tillsammans grunden för vårt agerande i alla situationer och leder oss likt en kompass i den dagliga verksamheten.

Våra ledord

Engagemang

 • Är att ifrågasätta allt vi gör idag för att kunna göra det ännu bättre imorgon.
 • Vi skall vara stolta över allt vi gör och utför.
 • Vi är lösningsorienterade, handlingskraftiga och okomplicerade.
 • Vi är engagerade i våra kunder och partners, vi strävar efter långsiktiga relationer.

Respekt

 • Är att vi värdesätter och behandlar människor lika.
 • Vi samarbetar, uppskattar andras åsikter och står bakom fattade beslut.
 • Vi är ärliga, uppriktiga och lyhörda.
 • Är att tro på medarbetarnas vilja och förmåga att göra ett bra jobb

Hållbarhet

 • Är att vi har en hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
 • Vi tänker långsiktigt i allt vi företar oss.
 • Vi skapar värden för samhället och partners
 • Vi använder våra resurser på ett optimalt sätt

Glädje

 • Allt vi gör skall präglas av positivt tänkande och uppträdande.
 • Glädje är ett aktivt förhållningssätt som vi förespråkar
 • Vi väljer glädje genom positiv tolkning.
 • Vi skall ha en social gemenskap, må bra och ha roligt tillsammans