Fastigheter
Slider

Renovere klokt

Alle eiendommer har forskjellige vedlikeholdsbehov og forutsetninger for gjennomføringen. Noen forskjellige typer eiendommer er boliger, villaer og kommersielle eiendommer, som kontorkomplekser, sykehus, industrier, hoteller osv. Alle disse eiendommene har noe til felles uansett hva de brukes til: de inneholder avløpsrør og ventilasjonskanaler.

Trinnvis renovasjon

Bytt det som må byttes, men riv så lite som mulig. Ved å bare renovere det som må renoveres, kan man på klokt vis planlegge vedlikeholdet og fordelene kostnadene.

RK Relining tilbyr moderne leilighetseiere en miljøvennlig og verdiskapende renovasjon av avløpsrør og ventilasjonskanaler allerede fra det første møtet gjennom å dele våre erfaringer.

Avløpsrør og ventilasjonskanaler tilhører de forsyningssystemene som har størst dimensjon i en eiendom og som er vanskelig å trekke på alternative steder på en estetisk måte, i motsetning til trykkvann og varmerør som med fordel kan trekkes på alternative steder, noe vi har erfaring med.

«Trinnvis renovasjon tar også hensyn til de sosiale, økonomiske og miljømessige bærekraftaspektene. Det sosiale bærekraftaspektet innebærer at det går raskt og uten forstyrrelser for leietakerne, som ikke trenger å ha mange yrkesgrupper i hjemmet sitt. Det miljømessige bærekraftaspektet betyr at materialer som stål og betong blir spart og ikke må kasseres, ettersom bare bygningskomponenter blir byttet ut. Fra en økonomisk synsvinkel sparer disse aspektene store kostnader i og med at det skjer raskt og innebærer færre yrkesgrupper».

Tradisjonelt stammebytte

Tradisjonelt stammebytte i en leilighet innebærer at alle rør og ledninger som transporterer springvann og avløpsvann til den respektive leiligheten byttes ut. Det utføres når de gamle rørene risikerer å tettes igjen og sprekke, noe som kan føre til store skader på bygninger og inventar.

Et stammebytte er et stort inngrep i et hus. Ettersom de fleste ledninger ligger gjemt i vegger og gulv, er det et omfattende arbeid å avdekke alle disse rørene og deretter bytte dem ut. Ettersom inngrepene er så store, ødelegges for eksempel også tettings- og overflatelagene på våtrommene. Det medfører derfor at ikke bare rørene må skiftes, men også at hele baderomsinnredningen må fikses. Til og med kjøkkenet påvirkes ofte av inngrepet. Arbeidet skaper med andre ord mye merarbeid og merkostnader, og alle materialer som rives ned må fjernes på et vis. Et stammebytte er ofte en nødvendig, men også meget omfattende og støvete prosess, som må utføres hvert førtiende eller femtiende år i et hus.

Kostnadene forbundet med renovasjonen er store, og mens stammebyttet utføres, må ofte beboerne bo i en erstatningsleilighet.

Kostnaderna som är förenade med renoveringen är stora, och under den tid det tar att genomföra ett stambyte behöver oftast de boende en ersättningslägenhet.

Ventilasjon

Gjennom å forsegle ventilasjonskanalene skaper man en forutsetning for å effektivt kunne styre flyten. Hvis man jobber aktivt og målrettet med å redusere energiforbruket og senke driftskostnadene skjer blant annet gjenvinning (FTX) av avtrekksvarme i eksisterende naturlige ventilasjonskanaler. En forutsetning er at ventilasjonskanalene er tette, da man ellers ikke klarer å styre systemet på en kostnadseffektiv måte og få naturlige ventilasjonskanaler er tette i hus som ble bygd på 50-, 60- og 70-tallet.

Metoden er godt egnet for både avtrekkskanaler og røykkanaler. Installasjonen er rask og effektiv, og resultatet er at man skaper en ny og tett kanal med vedlikeholdt kanalområde.