Vatten som rinner ner i avlopp
previous arrow
next arrow
Slider

Renovering av avlopp

Rörinfodring, Relining eller Rörrenovering är ett sätt att renovera befintliga rörsystem för dag/spillvatten utan att behöva bila och riva fram rören för att sedan byta ut dem. Relining lämpar sig väl för rör i hela fastigheter så som av vertikala stammar, lägenhetsgrodor och källarledningar samt servisledningar.

Vi använder väl beprövade tekniker och material för att uppnå solida resultat, resultat som skall vara hållbart över tid. Vi tycker att det är viktigt helt enkelt.

För att säkerställa att rätt material och metod används så genomförs granskning av ritningsunderlag, inspektion med kamera samt okulär besiktning för att tillse att rörsystem är åtkomligt för renovering. Tillsammans med kund kan sedan val av metoder fastställas då det med fördel går att kombinera olika metoder.

Fördelar med Relining

  • Tids- och kostnadseffektivt
  • De boende kan bo kvar
  • Tätskikt påverkas inte
  • Minskad miljöpåverkan

Byt det som måste bytas men riv så lite som möjligt.

Utförande

1.

Ytor kring installationsplatsen skyddas med täckpapp. Därefter skapas åtkomst till systemet via demontering av vattenlås, toaletter, rensluckor etc. Därefter rensas och spolas rörsystemet rent. Slutligen kontrolleras rören med inspektionskamera. Eventuella skador dokumenteras och åtgärdas.

2.

Vid akuta och/eller begränsad skada på röret kan punktlagning användas.

3.

Infodringsmetoder för relining i fastigheter:

Alt. 1: Infodring med flexibla foder, även kallat strumpa eller lining. Ett flexibelt foder impregneras med plast i anslutning till arbetsplatsen, fodret vrängs sedan in i rörsystemet och sätts under tryck. Efter  uthärdning öppnas alla anslutande grenledningar och grenförstärkning monteras vid behov.

Alt. 2: Infodring med beläggning (borstning eller sprutning), även kallat coating. Slangar förs ner i rörsystemet. Vid startpunkten startar rotationen med borste eller sprutmunstycke som då applicerar plasten mot rörväggens insida samtidigt som slangarna dras ur rörsystemet. Denna procedur upprepas normalt 2–4 gånger tills kvalitetskrav uppnås.

4.

Efter att renovering är klar kontrolleras och dokumenteras samtliga ledningar med inspektionskamera. Återställning av demonterad utrusning utförs och arbetsområdet städas av. Slutligen överlämnas egenkontroll, drift och skötselinstruktioner till kund.