Relining – Rörinfodring – Rörrenovering

Är samlingsnamn för en rad olika metoder och materialval för att renovera rör samt ventilationskanaler. Generellt gäller att de befintliga rören och kanalerna beläggs invändigt så att ett nytt rör/kanal bildas inuti det gamla. I stället för att byta ut de gamla och ibland trasiga systemen lagar man dem helt enkelt inifrån, vilket förlänger livslängden i många fall likställt med ett traditionellt byte.

Med väl beprövade tekniker och material uppnås solida resultat, resultat som är hållbara över tid.

Kontakta oss

Ring Skicka e-post

Tjänster och områden

Vi arbetar inom en rad olika områden inom relining. Nedan hittar ni ett urval av de olika delarna vi arbetar med.